WILCOXIA Br. et R.

Nazwa rodzajowa utworzona od nazwiska Timothy E. Wilcoxa zbieracza kaktusów w Meksyku i Gwate­mali. Są to niskie krzewy, niekiedy z grubym spichrzo­wym lub bulwiastym korzeniem. Pędy mają cienkie, elastyczne, żebra liczne, ciernie szczeciniaste. Kwiaty przeważnie na czubkach pędów, dzienne. Opisano 9 ga­tunków. Ojczyzną ich jest USA i Meksyk.

Podobne wpisy