W IGGIN SI A D. M. Port.

Nazwa rodzajowa pochodzi od nazwiska dra Iry Wigginsa z USA. Rośliny te znane są pod synonimicz-ną nazwą Malacocarpus SD. Opisanych jest około 20 ga­tunków. Są to rośliny kuliste, z wełnisto owłosionym, nieco zagłębionym wierzchołkiem. Kwiaty z krótką rurką, żółte z czerwonym znamieniem słupka. Wystę­pują w Argentynie, Brazylii, Urugwaju i Kolumbii.

Podobne wpisy