TU RBI N IC AR PU S (Backbg.)

Nazwa pochodzi od łacińskiego: turbo, turbinis — krąg, fryga oraz greckiego: karpos — owoc i odnosi się do kształtu większości gatunków tego rodzaju. Te małe meksykańskie rośliny o grubych rzepowatych korzeniach rosną pojedynczo lub grupowo. Żebra ma­ją podzielone na brodawki, a ciernie przeważnie mięk­kie. Opisano około 10 gatunków.

Podobne wpisy