TRICHOCEREUS (Berg.) Ricc.

Nazwa pochodzenia greckiego: trichos — szczecina, włos, dla oznaczenia cereusów posiadających szczeci­niaste ciernie. Rośliny tego rodzaju są różnej wielko­ści, niektóre tworzą niskie kolonie, inne rosną jako duże drzewa. Kwiaty są duże, lejkowate, nocne. Opi­sano około 50 gatunków. Występują w Ekwadorze, przez Chile, Peru, aż do Argentyny. Ze względu na ich dużą odporność w uprawie, wiele gatunków nadaje się na podkładki do szczepienia.

Podobne wpisy