SELENICEREUS Br. et R.

Nazwa botaniczna pochodzenia greckiego: selene — księżyc, oznacza dosłownie cereus księżycowy, ze wzglę­du na nocne kwiaty. Są to cereusy o pędach cienkich, wspinających się i dużych nocnych kwiatach. Opisano 24 gatunki. Pochodzą z Ameryki Środkowej i Połud­niowej.

Podobne wpisy