Rozmnażanie wegetatywne

Rozmnażanie wegetatywne polega na oddzieleniu czę­ści rośliny i ukorzenieniu lub zaszczepieniu tej części.Przed przystąpieniem do rozmnażania wegetatywne­go należy odpowiednio do tego celu przygotować rośli­nę mateczną. Na przebieg ukorzenienia się sadzonek lub skutecznego zrośnięcia się zrazów przy szczepieniu, duży wpływ wywiera między innymi ilość składników pokarmowych nagromadzonych w tkankach rośliny ma­tecznej. Dlatego też na dwa tygodnie przed sadzonko­waniem lub szczepieniem należy rośliny zasilić nawo­zem wieloskładnikowym „Florovit” w stosunku 1 ły­żeczka na 1,5 1 wody i na okres 2—3 tygodni wystawić rośliny mateczne w jak najkorzystniejsze warunki sło­neczne oraz zapewnić dobrą wymianę powietrza. Ro­śliny mateczne z których odcinamy sadzonki lub zra­zy winny znajdować się w okresie intensywnego wzro­stu. Późna jesień i zima nie są więc odpowiednią porą do wegetatywnego rozmnażania kaktusów, ponieważ w tym czasie następuje zmniejszenie aktywności pro­cesów biologicznych w roślinie.

Podobne wpisy