Rozmnażanie generatywne

Rośliny rozmnażane tą metodą mają większą ży­wotność, lepiej i zdrowiej rosną oraz obficiej kwitną. Rozmnażane wegetatywnie dają co prawda wcześniej rośliny gotowe do kwitnienia, ale niestety, szybciej się degenerują i są podatne na choroby i atakowanie przez szkodniki.Rozmnażanie przez siew nasion jest najtańszym spo­sobem zebrania kolekcji i daje dużo satysfakcji i ra­dości, gdyż można obserwować, jak z małej siewki wy­rasta duży, dorodny i kwitnący egzemplarz. Poza tym ułatwia zdobycie trudno osiągalnych gatunków. Dla uzyskania dobrego efektu wymagane są przede wszyst­kim zdrowe i dobrze kiełkujące nasiona.Nasiona kaktusów po zbiorze muszą przejść pewienokres spoczynku, np. Astrophytum i Gymnocalycium mają nasiona kiełkujące w drugim roku po zbiorze, ale nasiona takich rodzajów jak Frailea, Rebutia — bar­dzo szybko tracą siłę i energię kiełkowania i dlatego muszą być wysiane możliwie najwcześniej po zbiorze. Niektóre rodzaje mają ulubione pory roku, w których kiełkowanie jest najbardziej intensywne, np. nasiona rebucji najlepiej kiełkują w lutym, a parodii w sierp­niu i grudniu.

Podobne wpisy