Polskie nazwy kaktusów

Przyjęła się zwyczajowo zasada spolszczania rodza­jowych nazwy kaktusów. Przykładowo mówi się potocz­nie: aporokaktus, echinokaktus, mamilaria, parodia, cereus lub opuncja. Oczywiście w takim przypadku ma zastosowanie odmiana tych nazw według zasad de­klinacji rzeczowników w języku polskim. Mówi się zatem np.: o tym cereusie, te cereusy, o tych cereusach, tej mamilarii, tym mamilariom, te opuncje, tych opun­cji itp. Niektórzy autorzy są zwolennikami spolszczania również nazw gatunkowych, np. Opuntia ficus-indica — jako opuncja figowa, Lobivia breviflora — jako lobiwia krótkokwiatowa, Gymnocalycium denudatum — jako gymnokalicium nagie itp., co jednak nie wydaje się być poglądem słusznym i należy tego raczej unikać.

Łacińskie nazwy kaktusów są nazwami o zasięgu międzynarodowym. Przyjęte są na całym świecie i są zrozumiałe nie tylko dla fachowców, lecz również dla amatorów, jeśli tylko zechcą oni zadać sobie trochę trudu dla ich przyswojenia.Pamiętać również trzeba,, że nie wolno nazw łaciń­skich odmieniać po polsku, np. Echinocereusy pectina-tusy lub Parodie aureispiny, bo to nie tylko brzmi śmiesznie, ale jest, delikatnie mówiąc, niestarannością językową i okaleczaniem nazewnictwa.

Podobne wpisy