Pędy kaktusów

Jednym z przejawów sukulentyzmu u kaktusów jest zmniejszenie powierzchni parowania w stosunku do ogólnej masy tj. objętości rośliny. Dlatego też kaktusy wykształcają takie pędy, aby ten stosunek — po­wierzchni do objętości — był najbardziej korzystny. Przede wszystkim wyraża się to w daleko posuniętej redukcji, a u olbrzymiej większości w zupełnym braku liści. Tylko nieliczne, jak Peireskia., Rhodocactus posia­dają liście, poza tym występują one w formie szcząt­kowej u niektórych gatunków opuncji, zwłaszcza u mło­dych roślin, a potem zanikają zupełnie.

Fototapety ścienne
http://produkcjafototapet.pl
Fototapety ścienne, fotookleiny, druk na szkle.
Podkreślimy indywidualny charakter Twojego mieszkania.

Asymilacyjne funkcje liści przejęły pędy tych roślin.Pędy kaktusów są. mięsiste i soczyste, a ich kształty bardzo zróżnicowane. Tylko nieliczne rodzaje nie ma­ją typowego „kaktusowego” wyglądu. Wspomniane Peireskia i Rhodocactus mogą przypominać niektóre wilczomlecze lub krzewy dzikiej róży. Poza tym wszy­stkie kaktusy epifityczne mają również odrębny wy­gląd. Epifity to rośliny rosnące na drzewach, w za­głębieniach pni, czasami na skałach, gdzie zbiera się próchnica powstała z rozkładających się cząstek orga­nicznych. Nie są one pasożytami — wykorzystują sub­stancje organiczne gromadzące się w różnych zagłębie­niach i samodzielnie asymilują. U większości kaktusów epifitycznych pędy są spłaszczone i wydłużone, przy­pominające liście (np. Epiphyllum) lub też długie pa­tyczkowate, podzielone na człony, tworzące rodzaj ga­łęzi (np. niektóre Rhipsalis).Powszechnie znane są kaktusy z rodzaju Opuntia. Posiadają one pędy przeważnie bogato rozgałęzione, spłaszczone, a poszczególne człony mają kształty owal­ne, kuliste, jajowate. Niektóre opuncje i rodzaje z ni­mi spokrewnione (np. Tephrocactus, Cylindropuntia), mają pędy krótkocylindryczne, przypominające kształ­tem bulwy. Jednak zdecydowana większość kaktusów ma kształty, które z grubsza można podzielić na ku­liste i cylindryczne, z całą gamą różnych modyfikacji, jak płaskokuliste, krótkocylindryczne, o wydłużonych cylindrach, kolumnowe, maczugowate itp. Wśród kak­tusów cylindrycznych są takie, które mają pędy poje­dyncze, inne rozkrzewiają się u nasady, jeszcze inne rozgałęziają się u góry i tworzą piękne kandelabry. Są też rośliny o pędach cienkich i wiotkich, zwisają­cych, inne natomiast płożą się na ziemi.Kaktusy kuliste mają z punktu widzenia zdolności do sukulentyzmu najbardziej idealny kształt, bowiem w kaktusie kulistym stosunek powierzchni parującej do ogólnej masy substancji tkankowej jest najkorzystniej­szy, przy czym im większa jest kula, tym stosunek ten jest bardziej korzystny. Dlatego też stare egzemplarze wielkich kaktusów kulistych mogą wytrzymać nawet bardzo długie okresy suszy, podczas gdy małe kuliste siewki pozbawione wilgoci często giną.Kaktusy kuliste i o formach zbliżonych rosną albo pojedynczo, albo też wytwarzają często tuż przy ziemi odrosty, tworząc w efekcie olbrzymie kępy złożone nieraz z dziesiątków członów prawie jednakowej wiel­kości. Taki typ wzrostu, nazywany kępiastym albo dar­niowym, występuje np. u wielu gatunków z rodzaju Mammillaria. Czasami rozgałęzienie się pędów nastę­puje w wyniku niezwykłego fenomenu, zwanego po­działem dychotomicznym, polegającego na tym, że sto­żek wzrostu dzieli się początkowo na dwie części, z któ­rych wyodrębniają się dwa człony dzielące się z kolei na dwa stożki wzrostu, co doprowadza drogą następ­nych podziałów do powstania oryginalnej kępy. Pędy kaktusów pokryte są skórką (epiderma), która nie za­wiera chlorofilu, ten bowiem występuje głębiej w tkance miękiszowej. Skórka chroni kaktusy przed na­słonecznieniem i zbytnią transpiracją. Jest zazwyczaj zielona w różnych odcieniach, ale często ma zabarwie­nie czerwonawe, brązowe, fioletowe, a nieraz w odcie­niu czarnym. Ciemne zabarwienie skórki występuje u wielu kaktusów chilijskich. Często pędy są pokryte ochronnym nalotem woskowym, zazwyczaj bezbarw­nym, lecz nieraz nadającym pędom piękne zabarwie­nie niebieskie, szare lub prawie białe.

Podobne wpisy