OPUNTIA (Tournef.) Mili.

Nazwa ta została zastosowana już przez Pliniusza dla roślin występujących w pobliżu greckiej miejsco­wości o podobnej nazwie. Francuski lekarz i botanik —■ Joseph Pitton de Tournefort, już w XVII w. zastoso­wał tę nazwę dla określenia zdziczałych w basenie Mo­rza Śródziemnego opuncji, a następnie nazwa ta zo­stała rozciągnięta na cały rodzaj. Jest to po mamila-riach najliczniejszy rodzaj, obejmujący ponad 250 ga­tunków, od roślin niskich, krzewiących się i tworzą­cych kobierce i zarośla, do dużych drzew. Pędy mają podzielone na człony przeważnie płaskie, koliste lub wydłużone. Na młodych pędach występują niekiedy drobne, wałeczkowate liście, które szybko opadają. Owoce niektórych gatunków są jadalne. Występują na olbrzymich terenach od Kanady do południowej Ar­gentyny.

Podobne wpisy