O. azurea Rose

Pędy o pięknym niebieskim naskórku, prawie okrą­głe człony, o średnicy do 15 cm. Ciernie długości 2—3 cm, najczęściej występują tylko w górnej poło­wie członów. Kwiat żółty z czerwonym środkiem.

Podobne wpisy