NOPALE A SD.

Nazwa rodzajowa pochodzi od azteckiego słowa „No-pal”, jakim indiańscy tubylcy określają opuncje. Ro­śliny tego rodzaju bardzo przypominają opuncje, róż­nią się od nich długimi wąskimi członami i budową kwiatów. Płatki korony są krótsze od słupka i pręci-ków i ściśle je otaczają naokoło. Opisano 10 gatunków, wśród których są zarówno niskie krzewy, jak i wy­sokie do 10 m drzewa. Występują od Meksyku do Pa­namy.

Podobne wpisy