NEOWERDERMANNIA Frić emend. Buxb.

Nazwa rodzajowa utworzona od nazwiska prof. Eri­cha Werdermanna, kustosza Muzeum Botanicznego Uni­wersytetu w Berlinie, podróżnika i wybitnego znawcy kaktusów. Jest rośliną drobną, kulistą, z grubym ko­rzeniem spichrzowym. Bulwy korzeniowe tego kaktu­sa, nazywane przez tubylców achacanas są jadalne, bywają przyrządzane jak ziemniaki. Żebra są podzie­lone na guzki. Kwiat drobny, biały lub lilioworóżowy. Pochodzą z wysokich Andów (Argentyna, Chile, Peru, Boliwia), 4000 m n.p.m., gdzie podlegają silnym wa­haniom temperatury, do mrozów włącznie.

Podobne wpisy