NEOLLOYDIA Br. et R.

Nazwa pochodzi od nazwiska Francisa E. Lloyda, współpracownika prof. Josefa N. Rose’a. Rośliny po­dobne do mamilarii, różnią się od nich przede wszyst­kim tym, że na ich brodawkach występują szparki. Rosną cylindrycznie, grupowo, tworząc niekiedy całe kobierce. Kwiaty stosunkowo duże, różnobarwne. Opi­sano 9 gatunków. Występują w USA, Meksyku i na Kubie.

Podobne wpisy