NEOCHILENIA (Backbg.)

Nazwa rodzajowa utworzona została od nazwy kra­ju, w którym te kaktusy występują tj. Chile. Pierwszy człon nazwy: neo, spełnia rolę prefiksu, którego sto­sowanie omówiono przy poprzednim rodzaju. Bardzo interesująca i wdzięczna grupa kaktusów chilijskich o różnobarwnym naskórku. Rosną kulisto lub cylin­drycznie, pojedynczo lub grupowo. Niektóre mają gru­be spichrzowe korzenie. Żebra niektórych gatunków podzielone na brodawki. Kwiaty lejkowate z wydłużo­ną rurką, zewnętrznie owłosione. Ze względu na zróż­nicowaną kolorystykę naskórka, łatwe i obfite kwitnie­nie oraz piękne ciernie są roślinami poszukiwanymi przez amatorów. Opisano około 70 gatunków.

Podobne wpisy