NEOBUXBAUMIA Backbg.

Nazwa rodzajowa została utworzona od nazwiska Franza Buxbauma, wybitnego znawcy kaktusów, pro­fesora w Judenburgu w Austrii, autora wielu książek o kaktusach. Początkowy człon nazwy ma charakter prefiksu (pochodzi od greckiego: neos — nowy), uży­wany bywa w przypadku, jeśli nazwa bez tego przed­rostka była już wcześniej użyta. Rośliny tego rodzaju mają pędy kolumnowe, rosną pojedynczo lub drzewia­sto się rozgałęziają. Mają niskie żebra, kwiaty nocneo nieprzyjemnym zapachu. Opisano 4 gatunki. Wystę­pują w Meksyku.

Podobne wpisy