N. polylopha (DC.) Backbg

W warunkach naturalnych osiąga wysokość do 13 m1 średnicę 30 cm. Ma około 50 płaskich, lekko za-okrąglonych żeber. 7—8 cierni bocznych o długości do 2 cm oraz 1 cierń środkowy, wszystkie jasne, mio-dowożółte. Kwiat jasno- lub ciemnoczerwony.W lecie lubią dużo słońca, ciepła i równomierną wil­gotność. Zimować należy je w miejscu widnym, su­chym, w temperaturze około 12°C. Zimowane w miej­scu chłodnym dostają plam. Lubią ziemię żyzną i prze­puszczalną.

Podobne wpisy