N EO PO RT E RI A Br. et R. emend. Backbg.

Nazwa rodzajowa utworzona została od nazwiska C. E. Portera, chilijskiego botanika. Rodzaj ten jest spokrewniony z rodzajem Neochilenia. Początkowo ro­sną kulisto, później cylindrycznie. Ciernie mają prze­ważnie zwichrzone, szczeciniaste i miękkie lub sztyw­ne i kłujące. Kwiaty ich ukazują się w okresie krótkie­go dnia, tj. jesienią, wiosną, a niekiedy i zimą. Opisano 25 gatunków. Ojczyzną ich jest Chile i północna Ar­gentyna.

Podobne wpisy