MONV I LLE A Br. et R.

Nazwa rodzajowa pochodzi od nazwiska M. de Mon-ville’a, słynnego kaktofila francuskiego, który już oko­ło 1800 roku posiadał duży zbiór o pędach wysmukłych, rosną pionowo lub płożą się. Są wśród nich rośliny niskie, krzewiące się, ale są też osiągające wysokość 6 m. Kwiaty nocne, średniej wiel­kości, białe lub zielonkawe, lejkowate, pokryte łuska­mi. Opisano 19 gatunków. Występują w północnej czę­ści Ameryki Południowej, aż do Brazylii.

Podobne wpisy