M. (Submatucana) formosa (Ritt.) Backbg.

Korpus średnicy do 15 cm, na nim 20—30 żeber, po­dzielonych na wzgórki. Ma 6—11 cierni bocznych oraz 1—4 ciernie środkowe. Kwiat prosty, czerwony.

Podobne wpisy