M. hahniana Werd.

Jest rośliną prawie kulistą, wysokości do 9 cm i śred­nicy 10 cm. Brodawki ma stożkowe, aksille z 20 dłu­gimi włoskami. Ciernie boczne (20—30) mają długość do 15 mm, włosiste, białe. 1—5 białych z czerwono-brązowym czubkiem, wcześnie odpadających cierni środkowych o długości 4—8 mm. Kwiat do 2 cm śred­nicy, purpurowy.

Podobne wpisy