M EDIO LO BIV I A Backbg.

Nazwa rodzajowa została utworzona dla podkreśle­nia, że rośliny te znajdują się pomiędzy rodzajem Lo-bivia i rodzajem Rebutia, do którego są przez niektó­rych botaników zaliczane (łacińskie medius — znajdu­jący się w środku, pośredni). Są to rośliny kuliste lub krótkocylindryczne, krzewiące się. Żebra podzielone na drobne guzki. Kwiaty lejkowate w różnych odcieniach czerwieni i żółci, są owłosione i pokryte cierniami. Opi­sano 33 gatunki. Ojczyzną ich jest Boliwia i częściowo Argentyna.

Podobne wpisy