M. bocasana Pos.

Jest rośliną kulistą, silnie się rozkrzewia, poszcze­gólne pędy mają średnicę 4—5 cm. Brodawki stożko­we, aksille bez owłosienia. 25—30 włosistych cierni bocznych o długości 8—20 mm, 1—3 ciernie środkowe, w tym dolny haczykowaty. Kwiat długości 1,6 cm, średnicy 1,2 cm, żółtawy z czerwonobrązowym środ­kiem płatków.

Podobne wpisy