M ATU C AN A Br. et R. emend. Buxb.

Nazwa rodzajowa pochodzi od nazwy peruwiańskiej miejscowości Matucana, gdzie znaleziono pierwsze ga­tunki tych roślin. Obecnie do tego rodzaju został włą­czony dotychczas samodzielnie występujący rodzaj Submatucana Backbg. Są to rośliny górskie, rosnące początkowo kulisto, potem cylindrycznie. Gęstość po­krycia cierniami jest bardzo różnorodna, od zupełniepozbawionych cierni do gęsto nimi pokrytych. Kwiaty zygomorficzne, często dwubarwne, z długą rurką, uka­zują się w pobliżu wierzchołka przez całe lato do je­sieni. Opisano ponad 30 gatunków. Ojczyzną ich jest Peru, rosną w górach na wysokości 2000—4000 m n.p.m.

Podobne wpisy