L. paradoxum S.D.

Rośnie krzaczasto, pędy bardzo długie, zwisające, kanciaste. Żebra ustawione przemiennie co 5 cm. Kwia­ty rosną pojedynczo, występują bliżej końca pędu, są białe, długości do 2 cm. Owocnia czerwonawa. Ojczy­zną jego jest Brazylia.Uprawiamy je jak inne epifity, mogą rosnąć rów­nież w półcieniu. Nadają się szczególnie do sadzenia w koszyczkach tzw. storczykowych. Latem lubią ciepło, stanowisko raczej w półcieniu oraz częste zraszanie. Bryła korzeniowa nie może przeschnąć, a żeby zapo­biec gniciu korzeni, ziemia musi być bardzo przepusz­czalna. Okres spoczynku mają we wrześniu, wtedy na­leży ograniczyć podlewanie i utrzymywać temperaturę 15—18°C. Rozmnażamy je przez siew oraz z sadzonek robionych z pociętych pędów.

Podobne wpisy