KRAINZIA Backbg.

Nazwa botaniczna pochodzi od nazwiska Hansa Krainza, znawcy kaktusów i autora książek o tych roślinach, wieloletniego kierownika zbiorów sukulen-tów w Zurychu. Rodzaj ten jest zaliczany przez nie-których botaników do rodzaju Mammillaria, do któ­rego jest bardzo podobny. Od mamilarii różni się dłuż­szym i wolnostojącym słupkiem oraz tym, że owocnia przy dojrzewaniu pęka po bokach. Opisane są tylko 2 gatunki. Ojczyzną ich jest Meksyk.

Podobne wpisy