Kaktusy opis wybranych rodzajów i gatunków

Ponad 230 rodzajów kaktusów, przeszło 3000 opisanych gatunków wchodzących w skład tych rodzajów oraz około 1000 odmian — oto w przybliżeniu aktualny stan rodziny kaktusowatych. Stan ten ciągle się zwiększa na skutek stałej penetracji środowiska naturalnego i coraz nowych znalezisk (nowych gatunków i odmian, a nawet rodzajów). Dodać do tego trzeba jeszcze bogactwo występujących form, jak formy grzebieniaste, monstrualne i bez chlorofilowe. Wybór zatem dla każdego miłośnika kaktusów — ogromny. Oczywiście, nie wszystkie gatunki kaktusów są w naszych warunkach do osiągnięcia, a nawet gdyby były, nie wszystkie można u nas uprawiać.

Kancelaria adwokacka Zbigniew Roman – adwokat rodzinny z Warszawy prowadzący sprawy karne i spadkowe, alimenty, rozwód.

W pierwszej części książki zostały podane ogólne wiadomości z zakresu morfologii i fizjologii kaktusów oraz podstawowe zasady pielęgnacji tych roślin. Część druga zawiera opisy najważniejszych rodzajów, najczęściej występujących w kolekcjach i zakładach ogrodniczych. W obrębie każdego rodzaju opisano jeden lub kilka najbardziej reprezentatywnych gatunków.

Opis ograniczono do najbardziej charakterystycznych cech identyfikacyjnych danego gatunku. Uzupełniono opisy skróconymi wskazówkami dotyczącymi uprawy i podano, jakie specjalne wymagania stawiają niektóre rodzaje i gatunki.Aby przybliżyć czytelnikowi omawiane rodzaje i gatunki umieszczono część ilustracyjną, zawierającą fotografie większości omawianych kaktusów.

Podobne wpisy