Kaktusy mrozoodporne

Kaktusy mrozoodporneWśród kaktusów jest wiele gatunków, które w na­szych warunkach klimatycznych mogą rosnąć na dwo­rze i tam zimować. Spełnić należy tylko jeden naj­istotniejszy warunek: przed nadejściem mrozów kaktu­sy mrozoodporne muszą być zasuszone do tego stopnia, żeby uległy zmarszczeniu. Zmarszczenie ma zasadnicze znaczenie, chodzi bowiem o to, żeby soki komórkowe, które pod wpływem mrozu zamarzają i rozszerzają się, nie ro­zerwały tkanek.

Drugim ważnym momentem jest należyte przygoto­wanie podłoża do posadzenia kaktusów. W wybranym na ten cel miejscu najpierw sypiemy warstwę 20 cm grubości drenażu. Drenaż usypujemy skośnie, z co naj­mniej 5 cm spadem. Drenaż sporządzamy z grubego żużla i gruboziarnistego tłucznia z cegły lub żwiru. Na drenaż dajemy 5 cm warstwę włóknistego torfu. Torf nakrywamy bardzo przepuszczalną ziemią o warstwie 15 cm grubości. Na tak przygotowany zagon sadzimy rośliny.Obsadzamy zagon zawsze w okresie od 15 maja do 15 lipca, tak żeby rośliny zdążyły się zaaklimatyzować i przed nastaniem przymrozków były dobrze ukorze­nione.

Na początku września całość nakrywamy szkłem łub folią, żeby woda deszczowa nie nawilżała podłoża, a kaktusy przeschły. Szklany lub foliowy dach umiesz­czamy 50—70 cm nad zagonem, tak aby pod dachem był przepływ powietrza. Drenaż pod zagonem i dach nad roślinami powodują szybkie przeschnięcie ziemi i i zmarszczenie się kaktusów.

Można również kaktusy włączyć do ogródka skalne­go. Naokoło kaktusa wbijamy cztery paliki i jesienią przykrywamy szybą lub folią. Wiosną pod koniec kwietnia zadaszenie zdejmujemy. Wiosenne deszcze spowodują napęcznienie roślin i ich wzrost. Latem kie­dy brak opadów, kaktusy trzeba podlewać i zasilać nawozami.

Następnym warunkiem udanej uprawy w gruncie jest dobór najwłaściwszych, mrozoodpornych gatunków kaktusów.

Do dobrze znoszących nasze zimowe warunki klima­tyczne należą przeważnie opuncje. Należy tu wymie­nić gatunki: Opuntia arizonica, O. humijusa, O. hystri-cina, O. juniperina, O. lindheimeri, O. phaeacantha, O. polyacantha z odmianami, O. pollardii, O. rhodantha z odmianami, O. rtitila i O. vulgaris.

Kaktusy z rodzaju Echinocereus, a szczególnie z gru­py „pectinati” również dobrze znoszą nasze warunki klimatyczne w zimie.

Jest pewna grupa kaktusów, która w wyżej opisa­nych warunkach uprawowych w zimie nie została do­kładnie sprawdzona, ale wytrzymuje w zimnej szklarni lub folii temperaturę do — 16°C. Są to rośliny, które bezwzględnie wymagają ochrony przed wilgocią w okresie jesienno-zimowym. Należą do nich takie ga­tunki, jak: Coryphantha vivipara, Neobesseya missou-riensis, Pilocanthus paradinei, Sclerocactus whipplei, Echinocereus coccineus, Echinocereus engelmannii, Echinocereus jendleri, Echinocereus pećtinatus, Echi­nocereus reichenbachii, Echinocereus triglochidiatus, Echinocereus viridijlorus, Cylindropuntia imbricata, Maihuenia patagonica i Maihuenia poeppigii.

Wskazane są próby uprawy tych gatunków w grun­cie, ale pod warunkiem przestrzegania omówionych uprzednio wymogów bezwzględnego zimowania zupeł­nie na sucho i wcześniejszego doprowadzenia do zmar­szczenia kaktusów.

Podobne wpisy