JV. werdermannianus Hert.

Korpus do 13 cm wysokości i 10 cm średnicy, po­dzielony na ca 40 żeber. Posiada około 16 cierni bocz­nych długości 0,5 cm oraz 4 środkowe, z których naj-Opis wybranych rodzajów i gatunkówniższy, najdłuższy ma 1,5 cm. Kwiat długości 6 cm i średnicy 7 cm, żółtawy.Wszystkie młode notokaktusy rosną dobrze w ziemi przepuszczalnej, dopiero w wieku dojrzałym mają zróż­nicowane zapotrzebowanie na warunki glebowo-klima­tyczne. Główny warunek to dobra przepuszczalność gleby i jej lekko kwaśny odczyn. Jako mieszanki gle­bowej należy użyć przefermentowanej ziemi liściowej lub kompostowej, torfu ogrodniczego, trochę gliny, ostrego żwiru i tłucznia, który dodajemy w ilości około 1/3 całej objętości mieszanki. Ponieważ w większości mają drobne korzenie, silnie reagują na alkaliczny od­czyn i łatwo tracą korzonki, a z czasem giną. W lecie wymagają stanowisk ciepłych, słonecznych i równo­miernej wilgotności, a w ciepłe dni dobrze jest je zra­szać. Zimują w miejscu suchym w temperaturze około 10°C. Odpoczywają w zimie tylko 3 miesiące i wcho­dzą wcześnie w okres wegetacji. Już w lutym można je przez mgławicowanie pobudzić do wzrostu.

Podobne wpisy