I.bicolor Akers et Buin.

Osiąga wysokość do 20 cm i średnicę 10 cm. Naskó’rek zielony z purpurowym nalotem. Ma 12—14 ciernibocznych, długości prawie do 1 cm oraz 4 ciernie środ­kowe nieco dłuższe i grubsze. Wierzchołek biało owło­siony. Kwiat 2X2 cm, żółty z czerwonobrązowymi brze­gami płatków.

Podobne wpisy