H. pasacana (Web.) Backbg.

Początkowo rośnie kolumnowo, później rozgałęzia się, dorasta do 10 m wysokości i 30 cm średnicy. Jasne prawie białe ciernie są różnej długości (najdłuższe osią­gają 14 cm), początkowo są bardzo sztywne, później stają się elastyczne. Kwiat biały, do 12 cm długości.W uprawie są dość odporne i dobrze rosną. Latem lubią stanowiska ciepłe i słoneczne oraz równomierną wilgotność. Zimujemy je w miejscu suchym, w tem­peraturze 10—12°C. Lubią ziemię żyzną, przepuszczal­ną o odczynie (pH) 5—6. Gatunki nisko krzewiące się najlepiej po rozrośnięciu przesadzić do płaskiej miski. Są one wrażliwe na zbyt wysoką temperaturę, a za­kwitają po pięciu latach.

Podobne wpisy