H. curvispinus (Bert.) Backbg.

Rośnie kulisto do 15 cm średnicy. Korpus podzielony jest na 16 żeber. Ma 6—10 cierni bocznych wygię­tych ku górze oraz 2—4 silniejsze ciernie środkowe. Ciernie początkowo żółtawe z ciemnym czubkiem, szczególnie na wierzchołku rośliny. Kwiat długości 3,5 cm koloru słomkowego.

Podobne wpisy