G. denudatum (Lk. et O.) Pfeiff.

Korpus rośliny osiąga wysokość do 8 cm, ma 5—8zaokrąglonych żeber. 5 cierni o długości 1,5 cm przy­legających do korpusu. Kwiat — długości 5 cm i śred­nicy 7 cm, biały.

Podobne wpisy