FRAILEA Br. et R.

Nazwa botaniczna pochodzi od nazwiska Manuela Fraile’a, Hiszpana z Salamanki, który przez wiele lat opiekował się państwowymi zbiorami sukulentów w Waszyngtonie. Opisano około 40 gatunków. Są to prze­ważnie rośliny drobne, kuliste i cylindryczne, rosnące pojedynczo lub grupowo. Naskórek korpusu zabarwio­ny na kolor od jasnozielonego do czerwonawobrązowe-go. Korpus pokryty niskimi żebrami lub brodawkami. Ciernie są delikatne i krótkie. Kwiaty żółte, lejkowate, kleistogamiczne (kleistogamia — zjawisko samopylności przy zamkniętym kwiecie). Występują na olbrzymim terytorium Ameryki Południowej.

Podobne wpisy