ERIOC AC TU S Backbg.

Nazwa botaniczna tego rodzaju jest pochodzenia greckiego: erion — włosy, szczecina; oznacza kaktus pokryty włosami. Na podstawie budowy nasion nie­którzy autorzy niesłusznie włączają te rośliny do ro­dzaju Notocactus. Opisano 5 gatunków, wszystkie ma­ją wierzchołki skośne, skierowane do słońca. Owocnie kuliste, suche, otwierają się u podstawy. Występują w Brazylii i Paragwaju.

Podobne wpisy