ECHINOFOSSULOCACTUS

EchinofossulocactusNazwa botaniczna Echinofossulocactus powstała od dwóch wyrazów ła­cińskich: echinus — jeż i jossula — rowek. Odpowia­da to wyglądowi większości tych roślin, które są bo­gato wyposażone w ciernie i posiadają rowki między­żebrowe.

Wygląd tych kaktusów jest specyficzny, nie­typowy w porównaniu z innymi rodzajami. Ich żebra są cienkie, blaszkowate, silnie falisto powyginane. Kwia­ty przeważnie dwubarwne, ukazują się na wiosnę.

Ro­śliny zmienne w obrębie poszczególnych gatunków, których cechy botaniczne zazębiają się i dlatego ga­tunki są trudne do odróżnienia. Opisano 43 gatunki, wszystkie są bardzo ładne, a łatwość kwitnienia i upra­wy powoduje, że są przez amatorów bardzo poszuki­wane. Ojczyzną ich jest Meksyk.

Podobne wpisy