ECHINOCEREUS Eng.

Ta nazwa również pochodzi od łacińskiego wyrazu: echinus — jeż, bowiem duża grupa roślin tego rodza­ju ma gęste, piękne ciernie. Są to przeważnie rośli­ny cylindryczne, rosną pojedynczo lub krzewią się. W uprawie dzielimy je na dwie zasadnicze grupy: na tzw. łatwe, zielone, o małej ilości cierni i tzw. trudne, bogato ukolczone. Ciernie ułożone strzeliście lub grze­bieniasto. Kwiat przeważnie duży, utrzymuje się na roślinie bardzo długo. Zalążnia i kielich mają ciernie. W okres kwitnienia wchodzą po 3 – 4 latach.

Podobne wpisy