E S PO ST O Ą Br. et R. emend. Werd.

Nazwa botaniczna utworzona została od nazwiska N. Esposto — peruwiańskiego botanika z Limy. W wa­runkach naturalnych rosną jako wysokie krzewy lub drzewa. Pędy są przeważnie otulone wełnistym owło­sieniem. Ciernie krótkie, białe, żółte lub czerwone. U roślin dojrzałych, kwitnących, tworzy się z boku cefalium, na szerokości kilku żeber. Jest ono białe, żółtawe lub brązowe. Kwiaty nocne, wyrastają w gór­nej części pędów. Dojrzałe owocnie są czerwone, rzadko owłosione. Opisano 12 gatunków. Ojczyzną ich jest Peru.

Podobne wpisy