E. melanostele (Vaupel) ‚Borg

Uważana jest za najpiękniejszy gatunek w omawia­nym rodzaju. Gatunek ten rośnie krzewiasto, osiąga wysokość do 2 m. Kwitnienie rozpoczyna po osiągnię­ciu 1 metra. Pędy do 10 cm średnicy, szarozielone. Ma do 25 nieco wzgórkowanych żeber. Górna część pędu jest całkowicie otulona białymi włosami. Ciernie do 5 mm długości, a między nimi pojedyncze, masyw-niejsze i dłuższe. Cefalium ma szerokość 8 żeber, jest żółtobrązowe. Kwiat biały, ponad 5 cm długości.

Podobne wpisy