E. eyriesii (Turp.) Zucc.

Rośnie początkowo pojedynczo, później silnie się krzewi. Ma 11 żeber, 10 cierni bocznych oraz 3—8 środkowych, wszystkie krótkie — 5 mm. Kwiat dłu­gości do 25 cm, biały.Rodzaj ten w uprawie jest wyjątkowo odporny, dla­tego też np. E. multiplex jest używana jako podkładka do szczepienia. Latem mogą mieć stanowiska słoneczne i w półcieniu,, dosyć wilgotne, dobrze rosną na wolnym powietrzu. Zimować należy je w miejscu suchym i chłodnym. Lubią ziemię żyzną, przepuszczalną, o od­czynie (pH) 5—6,5. Rozmnażamy je z nasion i odro-stów.

Podobne wpisy