DOLICHOTHELE (K. Sch.) Br et R. emend. Werd. et Buxb.

Nazwa botaniczna pochodzi od dwóch greckich wy­razów: dolichos — długi i thele — brodawka, oznacza zatem rośliny o bardzo wydłużonych brodawkach. Nie­którzy autorzy zaliczają je jako podrodzaj do rodzaju Mammillańa. Są to rośliny występujące przeważnie grupowo. Mają korzenie grubsze, ciernie miękkie, kwia­ty dość duże.

Podobne wpisy