D, rhodacantha (S.D.) Br. et R.

Jest od poprzedniego gatunku mniejsza, kulista, do 16 cm średnicy. Ma 8—10 czerwonych cierni bocz­nych, długości 3 cm. Cierni środkowych nie ma lub ma tylko jeden, trochę masywniejszy. Kwiat długości 7 cm, skośny o płatkach czerwonych.W uprawie rosną dobrze, jeśli w lecie damy im dużo ciepła, słońca i powietrza oraz utrzymamy równomier­ną wilgotność. Zimujemy je w miejscu suchym w tem­peraturze około 10°C. Lubią ziemię mineralną, dobrze przepuszczalną o pH 5—6,5. Rozmnażanie z nasion.

Podobne wpisy