COPIAPOA Br. et R.

Nazwa pochodzi od Copiapo, miasta w Chile. Rośli­ny tego rodzaju można zaliczyć do najciekawszych i jednych z piękniejszych wśród kaktusów. Dzielimy ten rodzaj na dwie grupy: jedna o roślinach drobniej­szych, rozkrzewionych lub tworzących całe kobierce, druga to rośliny cereoidalne, dorastające do 1 m wy­sokości. Kolor naskórka bardzo zróżnicowany, od pra­wie białego, przez zielony, brązowy do czarnego. Ko­rzenie mają również różne, cienkie wiązkowe do gru­bych, spichrzowych. Również kolor cierni jest zróżni­cowany — od białego, brązowego, do czarnego. Rośliny pierwszej grupy wchodzą wcześniej w okres kwitnienia, już w trzecim, czwartym roku życia. Druga grupa kwitnie po 6—8 latach. Do najmniejszych roślin na­leżą C. barąuitensis i C. hypogea.

Podobne wpisy