COCHEMIEA (Brand.) Walt.

Nazwa przyjęta od tubylców — Indian meksykań­skich. Podobne do mamilarii rośliny, tworzą całe kolo­nie. Ciernie bardzo często haczykowate. Kwiaty z dłu­gą rurką mają kielich skośny. Zdolność zakwitania osiągają po 4—5 latach. Opisano 5 gatunków. Wszy­stkie pochodzą z Meksyku.

Podobne wpisy