CEPHALOCLEISTOC ACTU S Ritt.

Nazwa ta określa rośliny podobne do kleistokaktu-sów, ale wytwarzające cefalium. Krzewią się od dołu, pędy mają wysmukłe, cylindryczne. W odróżnieniu od kleistokaktusów, wyrasta im najpierw jednostronnie cefalium, które następnie rozwija się naokoło pędu. Cefalium stanowią dłuższe, włosiste ciernie i elastycz­ne szczecinki. Opisano 4 gatunki, wszystkie pochodzące z Boliwii.

Podobne wpisy