C. peruvianus (L.) Mili.

Pędy boczne wyrastają od dołu, tworząc krzew 3 m wysokości, początkowo są jasnozielone, później trochę szarzeją. 6—8 żeber o wysokości 2,5 cm. Ma 5—6 cierni bocznych oraz 1 dłuższy środkowy do 2 cm. Kwiat długości 16 cm, biały.W rodzaju Cereus występuje forma monstrualna (forma monstrosa), popularnie zwana skałką. Pędy ta­kiej rośliny są zniekształcone, nieregularne, krótkie, a żebra mają poprzeczne wcięcia. Cereusy są w upra­wie mało wymagające. Niektóre gatunki mogą służyć do szczepienia jako podkładki. Latem mogą z powo­dzeniem rosnąć na otwartym powietrzu i być obficie podlewane. Zimą lubią miejsca suche o temperaturze 6—8°C. Ziemia dla cereusów powinna być żyzna, prze­puszczalna, dodatek gliny powoduje co prawda ich wolniejszy wzrost, ale daje ładniejsze wybarwieniecierni i naskórka. Substrat winien być lekko kwaśnyo odczynie (pH) 5—6. Rozmnażamy je z nasion lubsadzonek.

Podobne wpisy