C LEI STOC ACTU S Lem.

Nazwę swą bierze od greckiego kleżstos — zamknię­ty, ponieważ ma kwiaty nie rozwinięte, jak u innych rodzajów, lecz w postaci długiej rurki, sprawiające wrażenie zamkniętych. Rośliny tego rodzaju są wy­smukłe i najczęściej się krzewią. Niektóre, jak Cleisto-cactus morawetzianus tworzą drzewka, inne jak C. sma-ragdiflorus — płożą się. Ciernie mają szczeciniaste, sztywne i twarde. Kwiaty wałeczkowate, często przy zalążni kolankowo zgięte, o skośnej koronie, białe, żół­te, czerwone lub dwubarwne. Opisano 55 gatunków. W warunkach naturalnych rosną na olbrzymim obsza­rze od środkowego Peru, przez Boliwię, Paragwaj, Urugwaj do Argentyny.

Podobne wpisy