C. clava (Pfeiff.) Lem.

Rośnie pojedynczo, cylindrycznie, do 30 cm wyso­kości i 10 cm średnicy, w późniejszym wieku rozkrze-wia się. Ma około 10 miękkich cierni bocznych oraz 1—4 ciernie środkowe, sztywne, kasztanowobrązowe, długości 2 cm. Kwiat żółty, długości 5 cm i 4 cm śred­nicy. Występuje w Meksyku.

Podobne wpisy