BOLIVICEREUS Card.

Nazwa pochodzi od nazwy kraju stanowiącego głów­ny obszar występowania tych roślin, tj. Boliwii. Ozna­cza zatem cereus boliwijski. Niekiedy zaliczany jest do rodzaju Borzicactus. Opisano 2 gatunki. Są to rośliny płożące się lub rosnące pionowo do 3 m wysokości i 5 cm przekroju pędów. Ciernie pokrywają cały kor­pus. Kwiaty o skośnym kielichu, asymetryczne.

Podobne wpisy