B. pedicellata Ritt.

Wierzchołek płaski, korpus drobny. Kwiat na małej szypułce, wielkości do 1,4 cm. Areole oddalone od sie­bie o 1 mm.Rośliny tego rodzaju jeśli są szczepione, nie mają specjalnych wymagań. Przy uprawie na własnym ko­rzeniu należy stosować substrat gliniasto-żwirowy z do­datkiem tłucznia, a na wierzch trzeba dać warstwę tłucznia 1 cm grubości. W lecie lubią miejsca ciepłe, słoneczne i umiarkowanie wilgotne, zimą suche o tem­peraturze 6—8°C. Odczyn substratu (pH) 5—6,5. Roz­mnażamy je z nasion lub przez szczepienie.

Podobne wpisy